התחברותמדריך יצירת מדרגות בסקטצ'אפ

 כיצד בונים גרם מדרגות איכותי ומקצועי בסקטצ'אפ?

בשלב הראשון, נבנה את המדרגות, כל אחת בתור קומפוננט.

במדריך הבא נלמד כיצד לחבר את כולן בפס מתכת מודרני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cron Job Starts