התחברותרישום וכניסה למסלול שבחרתם

המסלול / הקורס שבחרתם

הדרכת טקסטורות מתקדמות בסקטצ'אפ

 להעשיר את מאגר הטקסטורות במהירות 

47 

   1 שנה

בהדרכה זו תקבלו את כל הכלים להעשיר את מאגר הטקסטורות שלכם