התחברותמדריך יצירת מדרגות בסקטצ'אפ

23 אפריל 2013 SketchUp

 כיצד בונים גרם מדרגות איכותי ומקצועי בסקטצ'אפ?

בשלב הראשון, נבנה את המדרגות, כל אחת בתור קומפוננט.

במדריך הבא נלמד כיצד לחבר את כולן בפס מתכת מודרני.